📖Základní Příkazy

 • Teleport na Hlavní Lobby: /lobby, nebo /hub

 • Teleport na spawn daného serveru: /spawn

 • Soukromá zpráva: /msg <hráč> <text>

 • Zobrazení zůstatku peněz: /balance

 • Žebříček nejbohatších hráčů: /baltop

 • Posílání peněz: /pay <jméno hráče> <částka>

 • Zobrazení času vypršení VIP /vipcas

 • Nastavení skinu: /skin set <jméno>

 • Smazání skinu: /skin clear

 • Ukázání předmětu: %item%

 • Ukázání inventáře: %inventory%

 • Ukázání ender truhly: %enderchest%

 • Zapnutí automatického přihlášení na lobby: /premium (Jen pro originální Minecraft účet.)

Last updated