Úlomky

Zde se dozvíš něco o speciálních úlomcích.

Typy úlomků:

  • Vylepšovací úlomek

  • Úlomek Brnění

  • Úlomek Zbraní

Vylepšovací úlomek

Vylepšovací úlomky, jak již z názvu vyplývá slouží k vylepšení mečů, seker, luků nebo brnění.

Jak meče, sekery luky tak brnění mohou být vylepšeny až na +15 úroveň.

Za každou úroveň se zvýší damage či orbana předmětu dle následujícího vzorce:

Základní Poškození + Úroveň vylepšení krát (ZákladníDamage Krát Násobitel)

Násobitel za každou úroveň je

U mečů, Seker : 20%

U luků: 7%

U brnění: 3%

Jak na obrázku č.2 vidíte, je šance, že vylepšení nevýjde, v tomto případě pouze ztratíte úlomek.

Pak je šance na downgrade tzv. sestup což znamená, že pokud máte upgrade +2 a stane se downgrade, stane se vám z meče +1 (z +0 nelze jít na -1)

Dále je šance na zničení, což znamená, že příjdete jak o úlomek tak se vám i zničí váš předmět který chcete vylepšovat! Proto si dávejte pozor!

Last updated