Comment on page
📒

Základní funkce

Funkce, které lze využívat na Survivalech a OneBlocku.

Základní funkce

Funkce které jsou většinou univerzální a můžeš je využít na obou serverech.

Domovy

Slouží k uložení určitého místa, na které se můžeš nadále teleportovat. Každý obyčejný hráč má nárok na 1 domov. Maximální počet domovů si můžeš zvýšit zakoupením VIP na našem webu https://obchod.dream-land.cz
 • Domov založíš: /sethome <název>
 • Teleport na domov: /home <název>
 • Seznam domovů: /homes
 • Vymazání domova: /delhome <název>

Teleportace

Rychlý přesun po okolí či na ostatní hráče.
 • Teleportování na hráče: /tpa <jméno hráče>
 • Přijmutí žádosti o teleport: /tpaccept
 • Odmítnutí žádosti o teleport: /tpdeny
 • Teleportování na spawn: /spawn
 • Výpis serverových míst: /warp
 • Teleportace na serverová místa: /warp <nazev warpu>

Obchod

Klasický obchod, kde nalezneš nedostatkové předměty.
 • Otevřeš ho pomocí: /shop

Aukce

Hráčská aukce, díky které můžeš prodávat věci ostatním hráčům
 • Otevření akce /ah
 • Přidání předmětu do aukce /ah sell <částka prodeje>