📒Základní funkce

Funkce, které lze využívat na Survivalech a OneBlocku.

Základní funkce

Funkce které jsou většinou univerzální a můžeš je využít na obou serverech.

Domovy

Slouží k uložení určitého místa, na které se můžeš nadále teleportovat. Každý obyčejný hráč má nárok na 1 domov. Maximální počet domovů si můžeš zvýšit zakoupením VIP na našem webu https://obchod.dream-land.cz

 • Domov založíš: /sethome <název>

 • Teleport na domov: /home <název>

 • Seznam domovů: /homes

 • Vymazání domova: /delhome <název>

Teleportace

Rychlý přesun po okolí či na ostatní hráče.

 • Teleportování na hráče: /tpa <jméno hráče>

 • Přijmutí žádosti o teleport: /tpaccept

 • Odmítnutí žádosti o teleport: /tpdeny

 • Teleportování na spawn: /spawn

 • Výpis serverových míst: /warp

 • Teleportace na serverová místa: /warp <nazev warpu>

Obchod

Klasický obchod, kde nalezneš nedostatkové předměty.

 • Otevřeš ho pomocí: /shop

Aukce

Hráčská aukce, díky které můžeš prodávat věci ostatním hráčům

 • Otevření akce /ah

 • Přidání předmětu do aukce /ah sell <částka prodeje>

Last updated